Tilskudd til friluftsliv

Friluftsliv trenger i utgangspunktet ikke koste noe som helst. Med et par sko på beina og allemannsretten i ryggen ligger naturen der og venter – og det er helt gratis.

Likevel er det mye å vinne på å tilrettelegge for friluftsliv. Det er et mål å få flere ut i fysisk aktivitet, og da er det viktig at det finnes et tilbud med etablerte og vedlikeholdte friområder. Noen områder krever bare enkle tiltak, som merking av eksisterende stier, mens andre steder kan det være aktuelt med for eksempel parkeringsplasser, toalettanlegg og brygger. Særlig i de sentrumsnære friluftsområdene er det viktig at terskelen for bruk er lav, og at utformingen er universell og tilgjengelig for alle brukergrupper. På den annen side er det viktig å bevare de store og sammenhengende naturområdene nokså urørt, slik at naturen også kan oppleves uten tilrettelegging.

  

Her finner du en oversikt over de viktigste tilskuddsordingene.

 

 

Hva kan man få støtte til?
Det finnes mange tilskuddsordninger - både til aktiviteter og arrangementer, og til tilrettelegging for friluftsliv i terrenget. Det er også mulig å få støtte til informasjonstiltak og opplæring innenfor friluftsliv. Gjennomgående for de fleste tilskuddsordningene er at de krever en viss andel av egeninnsats – enten økonomisk eller i form av dugnadsarbeid. Søknadsprosessen stiller også visse krav til prosjektbeskrivelser og dokumentasjon. Friluftsrådet er gjerne behjelpelige i denne prosessen.