Styret_politiske

Grenland friluftsråd er i gang

Kommunene Skien, Porsgrunn og Drangedal har gått sammen om å opprette Grenland friluftsråd. Rådet skal arbeide med å legge til rette for friluftsmuligheter i kommunene, og passe på at kommunene tar hensyn til friluftslivet i sine planer. De tre kommunene dekker både sjø, skog og fjell, og kan tilby svært varierte muligheter for friluftsliv.

 

På bildet; Politiske representanter i styret. Fra venstre: Sverre Siljan (styreleder), Karianne S. Reiten (nestleder) og Hedda Foss Five (styremedlem).

Friluftsrådet skal være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og skal være et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene. Rådet har kontor i Skien, i nærheten av offentlige etater og andre organisasjoner som jobber med friluftsliv.


Friluftsrådet har valgt Sverre Siljan fra Porsgrunn som leder, og ordfører Karianne Reiten fra Drangedal som nestleder. Ordfører Hedda Foss Five fra Skien og FNF-koordinator Mariken Kjøhl er øvrige medlemmer av rådet. Bjørnar Løkstad er ansatt som daglig leder, og hadde oppstart 1. juni 2014.