Om oss

Grenland friluftsråd ble formelt opprettet den 18. desember 2013 med Drangedal, Porsgrunn og Skien som medlemskommuner.

 

Friluftsrådet har et politisk valgt styre med en representant fra hver av medlemskommunene, og én representant fra de frivillige friluftsorganisasjonene. I tillegg har vi et samarbeidsutvalg med representanter fra aktuelle etater i medlemmskommunene.

 

Grenland friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund.

 

Mandat og vedtekter:
Friluftsrådet skal være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og skal være et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene.


Grenland friluftsråd skal jobbe med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, i tillegg til planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer. Friluftsrådet skal også bidra til at flest mulig skal få informasjon om allemannsretten og muligheter for friluftsliv i området.


Friluftsrådet ønsker å være en bidragsyter for alle de aktørene som allerede arbeider med friluftsliv i Grenland, men som av ulike grunner trenger bistand. Lag og foreninger kan for eksempel benytte friluftsrådet som rådgiver i tunge prosesser med søknader, grunneieravtaler m.m.


Det er et mål at alle kommunene i regionen skal bli med i friluftsrådet. Kragerø, Bamble og Siljan har foreløpig valgt å stå utenfor, men er velkommen til å delta når de måtte ønske det. Friluftsrådet ser også mot Nome og Sauherad, som har flotte friluftsområder felles med Grenland.

 

Vedtekter for Grenland friluftsråd