Friluftskonferansen

Vellykket friluftskonferanse!

Takk til alle som bidro og alle som deltok på en fantastisk Friluftskonferanse! Over 90 tilhørere fikk oppleve slagkraftige budskap om friluftslivets betydning for folkehelse og helsebudsjett, og om hvordan friluftsloven og friluftsrådene kan hjelpe til med å tilrettelegge for aktivitet. Som en bonus fikk vi også oppleve et fantastisk bildeprogram fra Telemarks mangfoldige natur, hypnotisk fremført av Jan Erik Tangen.
Hovedforedragene finner du her.