Bålkaffe

Friluftskonferanse i Porsgrunn

Du er invitert til en spennende konferanse om friluftsliv og folkehelse, den 23. februar klokka 14.00 til 19.30 på Ælvespeilet i Porsgrunn. Særlig invitert er politikere, forvaltning og frivillighet som på ulike måter arbeider med friluftsliv i Telemark.

Café Ælvespeilet disker opp med en nydelig buffet i pausen.

Les mer for program og påmelding.

 

Trykk her for program og påmeldingsskjema

 

Friluftsliv er kanskje det viktigste virkemiddelet for bedre folkehelse. Det koster lite, passer for alle og kan foregå nesten hvor som helst.

 

Gjennom Friluftskonferansen ønsker vi å belyse gevinstene ved friluftsliv, både for folkehelse og helsebudsjett. Vi setter også fokus på hvordan vi best kan tilrettelegge for friluftsliv, og hvilke fantastiske muligheter vi har i Telemark og Grenland. Arrangører er Grenland friluftsråd, Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune.

 

 

Mange spennede foredrag 

Vi får besøk av Gunnar Breivik, professor ved Norges Idrettshøgskole, som skal fortelle oss om hvordan friluftslivet bidrar direkte til bedre folkehelse.

 

Stein Lier-Hanssen har ledet et ekspertutvalg om friluftslivets bidrag til samfunnet, og har kommet frem til at det er svimlende summer å spare ved å få folk i bevegelse.

 

Marianne Reusch er Norges ubestridte ekspert på allemannsretten, og vet alt om hvordan man tilrettelegger for friluftsliv på en smidig og effektiv måte.

 

Morten Dåsnes har over 30 års fartstid i friluftsråd. Han vil belyse fordelene med denne typen organisering, og hvordan det nyopprettede Grenland friluftsråd kan bidra til friluftsarbeidet.

 

Jan Erik Tangen trenger knapt noen nærmere introduksjon. Han er en av de store natur- og friluftslivspersonlighetene i Telemark, og har blant annet skrevet Grenlandsboka og Nye Grenlandsboka. Han deler av sin unike kjennskap til den varierte naturen i Telemark.

 

Ordstyrer og konferansier er Arnulf Møllerstad, som har vært en kjent og kjær røst i Friluftsmagasinet i P1 i 41 år.

 

 

Påmelding: 

Trykk her for program og påmeldingsskjema

Deltakeravgift er 300,-. Dette inkluderer mat og forfriskninger i pausene.

 

Invitasjon til friluftskonferanse